Wizualizacje obwodnic

Animacja to przede wszystkim szczegółowy model 3D. Wykonujemy profesjonalne modele, wizualizacje drogowe i kolejowe. Obiekty mostowe, zbiorniki i wszystkie elementy niezbędne do zaprezentowania. W zależności czy tematem jest wizualizacja drogi ekspresowej, czy nowego przystanku osobowego, narzędzia dobieramy tak aby spełnić wszystkie wymagania PKP PLK lub zarządcy drogi.