Autor: Wizualizacje Infrastrukturalne

Wizualizacje infrastruktury miejskiej

Przed modernizacją kluczowych elementów komunikacyjnych miasta, wizualizacja pozwala ocenić i zaprezentować przedsięwzięcie mieszkańcom. Zamawiający bardzo często decyduje się na dynamiczną animacje, która ukaże inwestycje z wielu perspektyw i będzie również elementem promującym nowoczesną infrastrukturę. Kluczem do sukcesu jest dobra komunikacja, która pozwoli na realizacje wizji wszystkich stron projektu.

Wizualizacje obwodnic

Animacja to przede wszystkim szczegółowy model 3D. Wykonujemy profesjonalne modele, wizualizacje drogowe i kolejowe. Obiekty mostowe, zbiorniki i wszystkie elementy niezbędne do zaprezentowania. W zależności czy tematem jest wizualizacja drogi ekspresowej, czy nowego przystanku osobowego, narzędzia dobieramy tak aby spełnić wszystkie wymagania PKP PLK lub zarządcy drogi.

Wizualizacje autostrad i dróg ekspresowych

W wizualizacjach drogowych lub kolejowych często konieczne jest wykonanie przelotu nad modelem infrastruktury. Staramy się wtedy jak najwierniej odtworzyć istniejące otoczenie. W tym celu wykorzystujemy przeloty dronem, modelujemy obiekty na podstawie mapy do projektowania. Często model wstawiany jest na zdjęcie istniejącego terenu aby na wizualizacji były pokazane nowe drogi, obiekty, linie kolejowe.

Wizualizacje węzłów drogowych

Wizualizacje dróg i kolei wykonujemy na bazie gotowych projektów, koncepcji lub szkiców. Tworzymy modele 3D w oparciu o wizje i opisy Architektów, Konstruktorów i współpracujące zespoły branżowe. Często wraz z wizualizacją 3D tworzymy interaktywną mapę, wskazującą przebieg inwestycji lub punkt, w którym znajduje się obserwator.

Wizualizacje tramwajowe

Wraz z wizualizacją modelu 3D drogi lub linii kolejowej często wymagane są dodatkowe informacje. W przypadku animacji drogowych, często tworzymy dodatkowo wizualizacje 2D przekroju poprzecznego, projektowanego tunelu lub szczegółu. Miejsca, w których są wykonywane dodatkowe wizualizacje, zazwyczaj wynikają z konsultacji społecznych lub uzgodnień ze stronami postępowania.

Wizualizacje przystanków kolejowych

Realizujemy wizualizacje drogowe i kolejowe. W naszym portfolio są również projekty modernizacji lotnisk, mostów oraz obiektów inżynierskich. Dla modeli tuneli oraz zaawansowanych technicznie kładek przygotowujemy animacje z lotu ptaka, przekrój lub widok ze środka. Gotowe wizualizacje 2D dostarczamy w postaci elektronicznej lub przygotowujemy wydrukowane plansze, gotowe do prezentacji i konsultacji społecznych.

Wizualizacje centrów przesiadkowych

Wizualizacje dróg i kolei przedstawiają projekt przyszłej organizacji ruchu oraz wygląd skrzyżowań. Jeżeli biuro projektowe nie posiada na danym etapie ostatecznej wersji tych elementów wykonujemy tymczasowe projekty samodzielnie korzystając z wiedzy doświadczonych projektantów. Na każdym etapie konsultujemy projekt z Zamawiającym aby ostateczny efekt spełniał zapisy SIWZ, PFU, OPZ.

Wizualizacje obiektów mostowych

W zależności od typu linii kolejowej oraz planowanego ruchu umieszczamy na wizualizacjach kolejowych modele 3D taboru. Wizualizacje drogowe lub kolejowe często wymagają określonego rodzaju oznakowania, wyposażenia w zależności od lokalizacji lub wymagań. Dysponujemy doświadczeniem, które umożliwia dostosowanie się do każdych wytycznych.

Wizualizacje linii kolejowych

W wizualizacjach kolejowych jednym z etapów tworzenia modelu jest przygotowanie oznakowania przystanków. Korzystamy z szablonów i standardów wyznaczanych przez PKP PLK aby informacje graficzne na projektowanych stacjach były zgodne z przepisami i tym co później zostanie wybudowane. Przygotowujemy często różne warianty wizualizacji 2D, aby strony mogły podjąć decyzję, która opcja jest najlepsza.

O nas

Specjalizujemy się w tworzeniu realistycznych wizualizacji, które pomagają lepiej zrozumieć i planować projekty drogowe i kolejowe. Dzięki naszym wizualizacjom, inżynierowie, projektanci i decydenci mają możliwość dokładnej analizy inwestycji w 3D, co przyczynia się do bardziej efektywnego procesu projektowania, oszczędności czasu oraz kosztów. Nasze modele 3D są nie tylko narzędziem pomocnym w projektowaniu, ale ukazane w realistycznym otoczeniu, wzbogacają prezentacje i pomagają przekonać strony do projektu. Skorzystaj z naszych usług, aby uczynić projekty infrastrukturalne bardziej zrozumiałymi i atrakcyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@wizualizacje-infrastrukturalne.pl