Kategoria: Animacje 3D

Wizualizacje obwodnic

Animacja to przede wszystkim szczegółowy model 3D. Wykonujemy profesjonalne modele, wizualizacje drogowe i kolejowe. Obiekty mostowe, zbiorniki i wszystkie elementy niezbędne do zaprezentowania. W zależności czy tematem jest wizualizacja drogi ekspresowej, czy nowego przystanku osobowego, narzędzia dobieramy tak aby spełnić wszystkie wymagania PKP PLK lub zarządcy drogi.

Wizualizacje autostrad i dróg ekspresowych

W wizualizacjach drogowych lub kolejowych często konieczne jest wykonanie przelotu nad modelem infrastruktury. Staramy się wtedy jak najwierniej odtworzyć istniejące otoczenie. W tym celu wykorzystujemy przeloty dronem, modelujemy obiekty na podstawie mapy do projektowania. Często model wstawiany jest na zdjęcie istniejącego terenu aby na wizualizacji były pokazane nowe drogi, obiekty, linie kolejowe.

Wizualizacje węzłów drogowych

Wizualizacje dróg i kolei wykonujemy na bazie gotowych projektów, koncepcji lub szkiców. Tworzymy modele 3D w oparciu o wizje i opisy Architektów, Konstruktorów i współpracujące zespoły branżowe. Często wraz z wizualizacją 3D tworzymy interaktywną mapę, wskazującą przebieg inwestycji lub punkt, w którym znajduje się obserwator.

Wizualizacje tramwajowe

Wraz z wizualizacją modelu 3D drogi lub linii kolejowej często wymagane są dodatkowe informacje. W przypadku animacji drogowych, często tworzymy dodatkowo wizualizacje 2D przekroju poprzecznego, projektowanego tunelu lub szczegółu. Miejsca, w których są wykonywane dodatkowe wizualizacje, zazwyczaj wynikają z konsultacji społecznych lub uzgodnień ze stronami postępowania.