Tag: Wizualizacje drogowe

Obwodnica Obornik Śląskich

Animacja to przede wszystkim szczegółowy model 3D. Wykonujemy detale korytarzy drogowych i kolejowych. Obiekty mostowe, zbiorniki i wszystkie elementy niezbędne do pokazania. W zależności czy wizualizujemy drogę ekspresową, czy stacje podmiejskiej kolejki, narzędzia dobieramy tak aby spełnić wszystkie wymagania inwestora.

Drogowa Trasa Średnicowa

W wizualizacjach infrastrukturalnych często konieczne jest wykonanie szczegółowego modelu otoczenia. Zespół posiada wiele sprawdzonych metod na modelowanie budynków, natury, obiektów i dobiera je w zależności od potrzeb projektu.

Droga kl. Z Legnica

Obok prezentacji modelu 3D drogi lub linii kolejowej często w wizualizacji potrzebne są dodatkowe informacje. Może to być interaktywna mapa wskazująca punkt inwestycji, w którym aktualnie się znajdujemy lub opisy elementów odnoszące się bezpośrednio do wyświetlanego modelu infrastruktury.

Trasa N-S Warszawa

Wizualizacje infrastrukturalne wykonujemy na bazie zarówno gotowych projektów jak i koncepcji, szkiców, notatek. Realizowaliśmy projekty w oparciu o wizje i opisy Architektów jak również złożone modele BIM projektów infrastrukturalnych.

LK156 mosty i przystanki

Większość projektowanych stacji i przystanków posiada kładki lub przejścia podziemne wyposażone w windy. W modelach dodajemy szczegóły wyposażenia peronów służące osobom niepełnosprawnym i ułatwiające poruszanie. Standardem staje się integracja węzłów przesiadkowych oraz punktów do pozostawiania rowerów bezpośrednio przy stacjach kolejowych.