Tag: Wizualizacje przystanków

LK131 obiekty inżynierskie

Wizualizacja infrastrukturalna przestawia projekt przyszłej organizacji ruchu oraz wygląd skrzyżowań. Jeżeli biuro projektowe nie posiada na danym etapie ostatecznej wersji tych elementów wykonujemy tymczasowe projekty samodzielnie korzystając z wiedzy doświadczonych projektantów.

LK91 stacje i przystanki

W wizualizacjach kolejowych jednym z etapów tworzenia modelu jest przygotowanie oznakowania przystanków. Korzystamy z szablonów i standardów wyznaczanych przez PKP PLK aby informacje graficzne na projektowanych stacjach były zgodne z przepisami i tym co później zostanie wybudowane.

LK156 mosty i przystanki

Większość projektowanych stacji i przystanków posiada kładki lub przejścia podziemne wyposażone w windy. W modelach dodajemy szczegóły wyposażenia peronów służące osobom niepełnosprawnym i ułatwiające poruszanie. Standardem staje się integracja węzłów przesiadkowych oraz punktów do pozostawiania rowerów bezpośrednio przy stacjach kolejowych.