Tag: Wizualizacje przystanków

Wizualizacje centrów przesiadkowych

Wizualizacje dróg i kolei przedstawiają projekt przyszłej organizacji ruchu oraz wygląd skrzyżowań. Jeżeli biuro projektowe nie posiada na danym etapie ostatecznej wersji tych elementów wykonujemy tymczasowe projekty samodzielnie korzystając z wiedzy doświadczonych projektantów. Na każdym etapie konsultujemy projekt z Zamawiającym aby ostateczny efekt spełniał zapisy SIWZ, PFU, OPZ.

Wizualizacje linii kolejowych

W wizualizacjach kolejowych jednym z etapów tworzenia modelu jest przygotowanie oznakowania przystanków. Korzystamy z szablonów i standardów wyznaczanych przez PKP PLK aby informacje graficzne na projektowanych stacjach były zgodne z przepisami i tym co później zostanie wybudowane. Przygotowujemy często różne warianty wizualizacji 2D, aby strony mogły podjąć decyzję, która opcja jest najlepsza.

Wizualizacje stacji kolejowych

Większość projektowanych stacji i przystanków posiada kładki lub przejścia podziemne wyposażone w windy. Na wizualizacjach drogowych i kolejowych dodajemy szczegóły wyposażenia peronów służące osobom niepełnosprawnym i ułatwiające poruszanie. Standardem staje się też integracja węzłów przesiadkowych oraz punktów do pozostawiania rowerów bezpośrednio przy stacjach kolejowych.